Publicerad 11 april 2019

Köp av verksamhet 2017

SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting/regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv. Allt fler medborgare får kommunal service av privata utförare. Basåret för uppföljningen är 2006 och tidsserien omfattar tolv år.

Rapporten presenterar kommuners, landstings/regioners köp av verksamhet inom olika områden. Då avses köp från andra offentliga aktörer och från privata utförare där verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi. Storlek och utveckling finns i nominella tal och som andel av totala kostnader. Rapporten analyserar valfrihetssystemens utveckling och beskriver hur välfärdsmarknaden utvecklas där privata utförare medverkar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.