Publicerad 26 november 2019

Kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa

Barn och ungdomar mår psykiskt dåligt. Några regioner har kontaktcenter för att göra likvärdig bedömning av barns psykiska hälsa inför besök i sjukvården. Kontaktcentren använder sig av metoder för att bedöma symtom och en diagnostisk screening.

Den första januari 2019 kom lagen om en förstärkt vårdgaranti, invånare ska få kontakt med primärvården första dagen och medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. SKL genomförde en utredning för att undersöka om det är möjligt att dokumentera verksamheten som första besök i första linjen. Hälso- och sjukvården kan dokumentera BCFPI och CGAS med en KVÅ-kod i journalen och rapportera som ett första besök i väntetidsdatabasen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.