Publicerad 29 november 2022

Kommungruppsindelning 2023

Denna rapport beskriver SKR:s kommungruppsindelning för 2023. Det är en revidering av den indelning som gjordes 2017. Kommungrupperna är desamma som 2017 men 33 kommuner bytte kommungrupp när underlaget
för indelningen uppdaterades med nya data.

Syftet med indelningen är att underlätta jämförelser av kommuner med liknande förutsättningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Kommungruppsindelning 2023