Publicerad 26 oktober 2022

Kommungruppsindelning 2017

Rapporten är en beskrivning av SKL:s kommungruppsindelning 2017 och är en omarbetning av den tidigare kommungruppsindelningen från 2011.

Kommungruppsindelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster.

Indelningen görs för att underlätta jämförelser och analyser i olika statistiska sammanhang.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.