Publicerad 8 mars 2022

Kommuners arbete med godstransporter

Reslutat från enkät om kommuners arbete med godstransporter.

Godstransporter representerar oftast endast en mindre andel av det totala
antalet fordon som trafikerar staden, men orsakar samtidigt närmare hälften
av de hälsovådliga emissionerna. I många städer har godstransporterna
på sätt och vis glömts bort i planeringen, eller är nedprioriterade, eftersom
de främst är kopplade till den privata sektorn.

Syftet med denna undersökning har varit att ta fram ett kunskapsunderlag
som visar i vilken omfattning kommunerna arbetar med godstransporter
i tätorter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.