Publicerad 27 november 2019

Kommuner och universitet/högskolor i samverkan : en kartläggning och diskussion

SKL gav våren 2009 Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet i uppdrag att genomföra en undersökning om hur kommuner samverkar med universitet/högskolor i organiserade former.

Undersökningen utgår från ett kommunalt perspektiv och syftar till att öka kunskapen om hur mer institutionaliserade samarbetsförhållanden ser ut. En bakgrund är att de så kallade ”högskolesamordnarna” i kommuner och företrädare för SKL har uttryckt önskemål om att få veta mer om hur kommuner och universitet/högskolor samverkar med varandra i organiserade former.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.