Publicerad 25 november 2019

Kommunernas informationsansvar

Kommunernas informationsansvar är en bestämmelse i skollagen som innebär att kommunerna är skyldiga att hålla sig informerade om hur deras ungdomar mella n 16 och 20 år är sysselsatta om de inte går i gymnasieskolan.

I den här guiden belyser SKL kommunernas informationsansvar ur flera olika aspekter. Vi försöker besvara frågor som vad kommunen är skyldig att göra, hur andra aktörers ansvar ser ut och, inte minst, hur kommunen praktiskt kan a rbeta med informationsansvaret.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.