Publicerad 25 november 2019

Kommunernas arbetsmarknadsinsatser

Skriften innehåller en sammanställning av resultatet av en enkätstudie som genomförts i syfte att kartlägga vilka insatser kommunerna år 2012 gör på det arbetsmarknadspolitiska området, på vems uppdrag åtgärderna genomförs och hur arbetet är organiserat.

I enkäten fanns också frågor om hur kommunerna uppfattar samverkan inom arbetsmarknadspolitiken och vilka problem/utvecklingsbehov som finns.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.