Publicerad 15 december 2021

Kommunernas aktivitetsansvar 2021

Rapporten beskriver kommunernas arbete med och förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Fokus ligger på det förebyggande arbetet att motverka studieavbrott, men även att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. SKR presenterar fem förslag till staten för att stärka utvecklingen av KAA. Även erfarenheter av arbete under pandemin lyfts.

Rapporten bygger på en enkät till kommunerna från SKR och har genomförts inom en överenskommelse med regeringen. Målgrupp är i första hand tjänstepersoner och chefer inom berörda myndigheter samt regeringskansliet. En annan målgrupp är SKR:s politiker, våra medlemmar och samverkanspartners.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Byt ut mig!!!!!!!