Publicerad 21 november 2019

Kommundoktorander – en investering i kompetensutveckling

Sveriges Kommuner och Landsting har följt fenomenet "kommundoktorander" i olika studier. Temat för denna studie är hur kommundoktorandernas arbete anknyts till deras vardagspraktik och hur deras kompetens tas tillvara.

Exempel ges också på hur kommuner arbetar för att göra sin verksamhet mer forskningsanknuten.

Kommundoktorander – en investering i kompetensutveckling

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset