Publicerad 22 november 2019

Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar - enkätstudie juni 2013

I rapporten presenteras resultaten av en enkätstudie SKL har genomfört i syfte att ta reda på hur många kommuner som har "särskilda tidsbegränsade ungdomsanställningar" och hur dessa är organiserade.

Enkäten skickades i juni 2013 till SKL:s kontaktpersoner för arbetsmarknadsfrågor i landets samtliga kommuner. Enkäten, som avslutades efter två veckor, besvarades av totalt 229 kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.