Publicerad 11 april 2019

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2014

Skriften är en kartläggning över de insatser som kommuner har gjort på det arbetsmarknadspolitiska området under 2014. Den redovisar på vems uppdrag åtgärderna genomfördes och hur arbetet organiserades.

Syftet med rapporten är att ge kommunerna ett instrument för att jämföra sina resultat med andra kommuner. Jämförelserna kan ligga till grund för den egna kommunens lärande och utvecklingsarbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.