Publicerad 3 mars 2022

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2021

Redovisning av enkätundersökning till landets kommuner.

Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen måste fungera så bra som möjligt under reformeringsperioden 2019-2022. Det system som ska finnas på plats 2022 behöver fungera väl för både arbetsgivare och arbetslösa i hela landet, och inte minst de som står längre från arbete. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) följer och analyserar området utifrån dessa två tidsperspektiv. Detta är den tredje rapporten i ordningen där vi analyserar situationen i det korta perspektivet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.