Publicerad 5 november 2020

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2020

Arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken genomgår omfattande förändringar. Här redovisas kommunernas perspektiv utifrån en enkätundersökning som genomfördes september 2020.

Svaren visar att Arbetsförmedlingen fortsatt har svårt att leverera i flera delar av sitt uppdrag. Betydelsen av kvalitet och likvärdighet i hela landet och myndighetens lokala närvaro lyfts särskilt. Regeringen och Arbetsförmedlingen behöver säkra genomförandet av arbetsmarknadspolitiken åren 2020?2021 med ett gott stöd till arbetssökande och arbetsgivare. Kommunernas och regionernas roll behöver tas tillvara och utvecklas i den nya arbetsmarknadspolitik som nu tas fram.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.