Publicerad 1 juli 2019

Klipp häcken!

Denna broschyr är avsedd som hjälp i kommunens kontakter med fastighetsägare om hur de bör sköta sina tomter för att hindra att skymd sikt leder till olyckor på bostadsgator.

Broschyren kan fritt laddas ner och användas i information till fastighetsägare. Det är även möjligt att lägga in egen logga och kontaktuppgifter på baksidan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.