Publicerad 26 november 2019

Klimatmiljard till kommunerna - är norsk modell lösningen?

Insatserna att motverka klimatförändringen måste öka. Nya beräkningar visar att motsvarande en tredjedel av dagens nationella utsläpp av koldioxid kan elimineras inom en tioårsperiod. Kommuner, landsting och regioner har en stark vilja att bidra till det arbetet. En klimatmiljard kan spela en viktig roll.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.