Publicerad 23 februari 2022

Kapacitet och kommunalt självstyre

Sveriges 290 kommuner och 21 regioner ser olika ut, har olika förutsättningar och dess medborgare har olika behov av utformning av välfärden för den enskildes livskvalitet. I debatten om det lokala självstyret så ifrågasätts till och från kommuners och regioners kapacitet. Skriften belyser kapacitet utifrån bredare perspektiv och de lösningar som redan idag används för att skapa en effektiv verksamhet. 

Speciellt ifrågasätts små kommuners kapacitet vilket skulle motivera ny kommunreform eller förstatligande av uppgifter. Vi lyfter även tankar kring utvecklingen av den statliga styrningen för att bättre stödja kommuner och regioner i relation till dess kapacitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Kapacitet och kommunalt självstyre