Publicerad 28 november 2019

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet

Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god ekonomi. Eftersom det handlar om stora investeringar som under lång tid påverkar kommunens ekonomi kan små fel i kalkylunderlaget få stora konsekvenser.

I den här skriften kan du läsa om vad som gör offentliga organisationers situation unik i kalkylsammanhang. Varför görs investeringar, vad påverkar investeringsutrymmet och hur prioriteras olika investeringar?

Denna skrift fungerar som ett pedagogiskt verktyg. Samtliga kalkylmetoder presenteras både med förklaringar och med hjälp av räkneexempel för att öka förståelsen. Att läsa den här skriften är en liten investering för dig som vill undvika dyra misstag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.