Publicerad 17 april 2019

Jäv och beroende - miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2015

SKL undersöker vart fjärde år hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Broschyren sammanfattar resultaten för 2015, som bland annat visar att fler kommuner ger sina nämnder bredare ansvarsområden och samlar förvaltningsorganisationen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.