Publicerad 17 april 2019

Jäv och beroende - miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2015

SKL undersöker vart fjärde år hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Broschyren sammanfattar resultaten för 2015, som bland annat visar att fler kommuner ger sina nämnder bredare ansvarsområden och samlar förvaltningsorganisationen.

Jäv och beroende - miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2015

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset