Publicerad 17 april 2019

Jäv och beroende - miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2015

SKL undersöker vart fjärde år hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Broschyren sammanfattar resultaten för 2015, som bland annat visar att fler kommuner ger sina nämnder bredare ansvarsområden och samlar förvaltningsorganisationen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset