Publicerad 27 november 2019

Jämställda sjukskrivningar – Arbetsbok för kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess

Denna arbetsbok är tänkt att inspirera till en kvalitetssäkring av sjukskrivningsprocessen för både kvinnor och män. Den vänder sig i första hand till den som arbetar med sjukskrivningar på en vårdcentral, företagshälsovård, psykiatrin och övrig specialistsjukvård.

Boken är ett praktiskt hjälpmedel för den som vill utveckla och höja kvaliteten i sjukskrivningsarbetet för kvinnor och män. Steg för steg beskrivs hur man kan gå till väga. Den kan användas som ett arbetsmaterial för till exempel resursteam eller mulitmodala team. Men den fungerar lika bra för andra som är nyfikna och intresserade av att utveckla sitt arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Jämställda sjukskrivningar - en arbetsbok för kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess