Publicerad 28 november 2019

Jämlikhet och hälsofrämjande. Resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern

Sveriges Kommuner och Landsting har under de senaste åren prioriterat att arbeta med jämlikhetsperspektivet inom hälso- och sjukvård. Denna rapport baseras på patienters och befolkningens egna upplevelser och åsikter om hälso- och sjukvården.

Svaren presenteras utifrån olika jämlikhetsdimensioner som kön, ålder, utbildning och modersmål för att se om det finns systematiska skillnader mellan olika grupper.

Rapporten visar att vården inte verkar fungera lika bra för alla grupper i samhället. Att uppmärksamma och synliggöra skillnader i vården är en viktig uppgift. Rapporten kan användas som underlag till diskussion och till fortsatt arbete för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.