Publicerad 26 november 2019

Jakten på effektivitet: Några exempel på mod och metod

Att bedriva den kommunala verksamheten så effektivt som möjligt är en utmaning som man ständigt arbetar med i de kommunala styrsystemen. Runt om i landet finns det många exempel på effektiva och förnuftiga arbetssätt. Det är dock inte självklart att något som fungerar bra på ett ställe fungerar lika bra hos någon annan. Det är många pusselbitar i en styrningskedja som ska falla på plats för att något ska fungera bra.

I denna skrift kommer ni att möta några olika angreppssätt på denna problematik från Umeå, Vara, Upplands Väsby och ett antal kommuner i västra Sverige, samt från Sveriges Kommuner och Landsting. Om det varit möjligt hade vi gärna presenterat en komplett uppsättning av verktyg för ett effektiviserings- arbete, ämnesområdet är dock alltför komplext för att lyckas med det. Vår förhoppning är dock att dessa exempel kan ge inspiration till ett fortsatt effektiviseringsarbete i kommunsektorn.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.