Publicerad 25 november 2019

Internhyra - rätt incitament för effektiva lokaler

Kommunernas lokaler kostar och det är en ständigt återkommande fråga hur dessa kostnader ska fördelas. En internhyresmodell kan ge ökade incitament för besparingar, ge ett ökat kostnadsmedvetande och göra så att kostnaderna betalas av de som faktiskt får nytta av lokalerna.

Skriften har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.