Publicerad 22 november 2019

Internetbehandling - implementering av internetbaserad KBT i hälso- och sjukvården

Internetbaserad KBT-behandling har funnits i snart fjorton år och intresset för denna typ av behandling ökar. Här är en rapport som ger landsting och vårdgivare information om vad de behöver tänka på och förbereda inför en start av sådan verksamhet.

Rapporten förmedlar erfarenheter från såväl offentliga som privata verksamheter liksom från specialiserad vård och primärvård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.