Publicerad 27 november 2019

Internationella exempel på samordning

I denna rapport beskrivs hur Danmark, Norge och Storbritannien på olika sätt har förändrat sina organisationer för att på ett bättre sätt förstärka samtliga arbetslösas anknytning till arbetslivet.

Rapporten kan ses som en viktig inspirationskälla för hur vi i Sverige kan organisera oss och vad som kan vara viktigt att tänka på när vi vill förbättra stödet till enskilda.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.