Publicerad 28 november 2019

Intermountain Healthcare - styrning för kvalitet i ett högpresterande system

Internationella jämförelser mellan hälso- och sjukvårdssystem har fått ökande betydelse på senare år. Intresset i Sverige riktas dels mot framgångsfaktorer generellt på makro-, meso- och mikro-nivå och dels mot vårdens resultat i termer av kvalitet och ekonomi. Intermountain Healthcare är ett högpresterande sjukvårdssystem som Sverige sedan flera år haft ett kunskapsutbyte med.

Under 2013 var en större delegation från Sveriges alla landsting och regioner där på ett studiebesök. För att ytterligare möjliggöra systematiskt lärande gav SKL under 2013 en forskargrupp i uppdrag att genomföra en djupare jämförelse mellan Intermountain Healthcare, Utah och svensk hälso- och sjukvård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.