Publicerad 3 april 2024

Insatser inom området psykisk hälsa
och suicidprevention 2023

Överenskommelse mellan staten och SKR om psykisk hälsa och suicidprevention – Slutrapport

Rapporten redovisar det utvecklingsarbete som bedrivits av SKR inom ramen för överenskommelsen om psykisk hälsa och suicidprevention under 2023.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.