Publicerad 6 april 2022

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021

Rapporten redovisar det utvecklingsarbete som bedrivits av SKR inom ramen för överenskommelsen om psykisk hälsa och suicidprevention under 2021.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.