Publicerad 7 oktober 2019

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta (2018)

I den här rapporten redovisas resultatet av regionernas arbete under 2018 inom villkor 3, Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, både på riksnivå och regionnivå.

I december 2016 tecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018. Ett av villkoren gällde insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (villkor 3), med syftet att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för kvinnor och män i åldern 16-67 år med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.