Publicerad 16 januari 2023

Insatser för att utöka VFU

Rapporten syftar till att ge en samlad bild av förutsättningar och behov samt konkreta förslag till insatser för att regioner och kommuner ska kunna öka antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning på sjuksköterskeprogrammet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.