Publicerad 7 februari 2020

Inriktningen för Sveriges Kommuner och Regioner 2020 - 2023

I SKR:s stadgar står att ordinarie kongress ska behandla styrelsens förslag till inriktning av verksamheten.

27-28 november 2019 beslutade att uppdra till styrelsen att göra en överarbetning av inriktningsdokumentet med ledning av de olika delbeslut som fattats av kongressen samt att därefter fastställa den slutliga utformningen av inriktningsdokumentet för kongressperioden 2020-2023. Styrelsen fastställde dokumentet den 31 januari 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.