Publicerad 26 juni 2019

Innovationslabb för samhällsutveckling

Syftet med skriften är att ge en bild av utvecklingen av innovationslabb i olika delar av världen och inspirera till motsvarande utveckling i Sverige. I skriften beskrivs åtta innovationslabb från Danmark, USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Förenta nationerna och EU-kommissionen. 

I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhällsutmaningarna blir mer komplexa och budgetar pressas. Ett uttryck för denna utveckling är innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer inom regeringskanslier, städer och regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.