Publicerad 28 november 2019

Innovation i offentlig verksamhet - Vart står vi? Vart går vi?

Under senare tid har frågor kring innovation och offentlig verksamhet diskuterats och analyserats i många olika sammanhang. En viktig frågeställning är vad som behöver göras framöver för att långsiktigt stärka förutsättningarna för förnyelse och innovation i de verksamheter som kommuner och landsting ansvarar för. Vilka mål är relevanta och vad krävs det för insatser för att uppnå dessa?

I skriften redovisas framåtsyftande förslag och en historisk exposé över vad som hänt inom gränslandet innovation i offentlig sektor under det senaste decenniet. Docent Per Frankelius vid Linköpings universitet har skrivit rapporten på uppdrag av SKL.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.