Publicerad 21 november 2019

Initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen - fem exempel

Skriften SKR presenterar fem exempel på initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Initiativen har sin bas i kompetensutveckling.

Här finns kompetensutvecklings-program för handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården i fem olika regioner/kommuner: Göteborg, Halland, Jönköping, Stockholm och Uppsala.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.