Publicerad 25 november 2019

Information till alla? En uppföljande granskning 2012

Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via datorer och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Detta ökande tryck gör att mängden av information ökar samtidigt som krav finns på att den ska vara aktuell och intressera läsaren.

Tabeller och jämförelser mellan åren

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.