Publicerad 21 november 2019

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting

Införandet av e-handel och e-fakturering ökar i kommuner och landsting. En enkätundersökning genomfördes under vintern/våren 2013 för att få mer exakta uppgifter.

Resultaten av denna enkätundersökning redovisas i denna rapport. Jämförelser görs även med tidigare enkätundersökningar. Det finns faktiska uppgifter om hur många som infört e-handel respektive e-fakturering, hur många leverantörer som anslutits och inom vilka områden e-handel är vanligast. Vidare redovisas svaren vad avser svårigheter kommuner och landsting upplevt vid införandet av e-handel och hur införandet skulle kunna stödjas, men även information om vilka nyttoeffekter som uppnåtts och om hur dessa har kunnat realiseras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.