Publicerad 10 april 2019

Individuell och differentierad lön

Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, och Lärarnas Samverkansråd. Skriften innehåller ett antal framgångsfaktorer som inspiration och samtalsstöd till lokala parters förbättringsarbete vad gäller lönebildningsprocessen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.