Publicerad 27 november 2019

Individuella program i gymnasieskolan : slasktratt eller framgångssaga : lägesrapport 2010-01-21

En viktig utbildningspolitisk fråga både i Sverige och på dagordningen för samarbetet inom hela EU är att utveckla framgångsrika sätt att arbeta med ungdomar som behöver särskilt stöd för att nå målen. För Sveriges vidkommande har mycket av sådana erfarenheter utvecklats inom gymnasieskolans individuella program.

Utifrån ett nationellt ramverk - att möta elevers olika utgångslägen och behov samt med ambitionen att nå så långt som möjligt - har verksamheten utvecklats och fått sin form i det lokala genomförandeansvaret i kommunerna.

Sveriges Kommuner och Landsting har i denna rapport som en grund för fortsatta överväganden bl.a. på nationell nivå samt som grund för det gemensamma arbetet inom EU sökt ge en bild av hur verksamheten under framför allt senare år utvecklats. Underlaget har vi fått fram genom seminarier och sammankomster, besök och intervjuer. Ambitionen är att rapporten skall bidra till att lyfta kärnfrågorna inom detta verksamhetsfält.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.