Publicerad 25 november 2019

Incitament för energieffektivisering

Incitament för hyresgästen att spara energi är alltid eftersträvansvärda. Varmhyra och kallhyra står för två olika skolor. Den ena lägger ansvaret på fastighetsägaren, den andra på hyresgästen.

I denna rapport diskuteras effekterna av hyresavtal med energieffektiviserings-incitament. Både kallhyres- och varmhyres-modeller behandlas med syftet att diskutera vilka effekter de olika hyresmodellerna har. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en teoretisk modell med åtta olika varianter av incitamentsavtal. Utöver detta finns även tre praktiska exempel beskrivna och analyserade.

Incitament för energieffektivisering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset