Publicerad 22 november 2019

Idrottsstöd till flickor och pojkar - Jämställdhet som Smart ekonomi i Göteborg

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna för jämställdhet. I SKL:s projekt Smart ekonomi kopplas pengar och jämställdhet samman genom att deltagande kommuner söker kommunala vinster av jämställdhetsintegrering.

I den här rapporten undersöker Göteborgs stad hur stödet till idrott fördelas mellan flickor och pojkar och vilka potentiella hälsoeffekter det kan få.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.