Publicerad 26 november 2019

Idrottshallar: Energieffektivisering med stor potential

Idrottshallar är en lokalgrupp som använder mycket energi. Den typ av idrotthallar som ingår i detta projekt är inomhushallar för allmän idrott så som bollspel, gymnastik m.m, ishallar och inomhusbad.

Totalt i Sverige används ungefär 1 TWh energi för dessa byggnader, varav hälften är elektricitet. Totalt för Sverige uppskattas att om 50 miljoner kronor investeras i enkla energibesparandeåtgärder i befintliga idrottshallar kan energikostnaden för byggnadeerna minskas med 100 miljoner varje år i åtminstone tio år framöver. Att planera och genomföra energieffektiviseringar i en eller flera idrottsbyggnader är inte alltid lätt.

Det är inte heller lätt att i ett enskilt fall bedöma kostnadseffektiviteten för en åtgärd. Några råd på vägen som utvecklas i denna rapport är: -Att ställa krav i ett tidigt skede inför en nybyggnad eller annan större förändring. -Att mäta och kartlägga sin egen energianvändning för att kunna prioritera och följa upp. -Att ha en inblick i vilka tekniska möjligheter som finns -Att prioritera och utveckla en strategi. -Att engagera rätt personer och att ge dem ansvar. ; -Att finansiera åtgärderna.

Målgrupp för denna rapport är energiansvariga inom kommunernas fastighets och fritidsorganisationer och syftet är att genom goda råd och exempel stötta ett effektivt energieffektivseringsarbete för denna typ av byggnader. Projektet har initierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.