Publicerad 3 december 2019

Idéburna utförare i lokal välfärd

Sveriges kommuner upphandlar allt mer verksamhet från externa aktörer. Det finns en målsättning via den nationella överenskommelsen inom det sociala området (2008) mellan SKL, regeringen och idéburna organisationer att stödja framväxten av en större mångfald av utförare och leverantörer inom välfärden.

I denna rapport kartläggs kommunernas köp av verksamhet från föreningar och stiftelser under åren 2009-2012.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.