Publicerad 2 september 2022

Hushållning i lagens namn – att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder

Med utgångspunkt från förändringar i kommunallagens ekonomikapitel diskuteras i denna skrift tillämpning och innebörd av denna lag med fokus på några av nyheterna; finansiella mål, mål och riktlinjer för verksamheten samt åtgärdsplaner.

Ambitionen med skriften är att ge idéer och inspiration till hur nyheterna i lagen kan hanteras. Vår målgrupp är i första hand politiker och ansvariga tjänstemän i kommuner och landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.