Publicerad 21 november 2019

Hushålla med stadsrummet

En god utformning av stadens offentliga rum är en av de viktigaste åtgärderna för att bygga en trivsam och attraktiv stad.

Att skapa bra utrymmen för gående och cyklister är ett steg mot en hållbarare stadsutveckling. Det är dock inte alltid lätt att genomföra denna förändring. För att lyckas krävs en bra dialog med de som berörs. Syftet med denna skrift är att stödja kommunerna i den dialogprocessen.

Hushålla med stadsrummet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset