Publicerad 31 mars 2022

Hot och hat mot förtroendevalda - enkätundersökning 2022

SKR har under 2022 genomfört en enkätundersökning för femte gången till samtliga 310 medlemmar för att följa hur det systematiska arbetet med att hantera hot och hat mot förtroendevalda har utvecklats. Resultatet stärker SKR:s bild att det förebyggande arbetet behöver utvecklas och att kommunernas och regionernas ansvar behöver tydliggöras. 

  • I 60 procent av kommunerna och 78 procent av regionerna finns ett beslutat styrande dokument angående hot, hat och våld mot förtroendevalda.
  • I 51 procent av kommunerna och 75 procent av regionerna finns beslut angående vilket ansvar som kommun eller region ska ta för de förtroendevaldas trygghet inom ramen för sitt demokratiska uppdrag.
  • Det är 48 procent av kommunerna och 67 procent av regionerna som har fattat ett beslut om att införa ett förebyggande system, och 54 procent av kommunerna och 94 procent av regionerna som har ett beslut om ett omhändertagande system.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Framsida på rapporten i orange färg med en båge och rubriken i svart text Hot och hat mot förtroendevalda - enkätundersökning 2022.