Publicerad 26 november 2019

Här går gränsen! Gränsdragningslista för regioner och landsting

Denna rapport bygger på f.d. Landstingsförbundets gränsdragningslista (Gränsdragning, Byggnader – utrustning/inredning) från 1998 som är reviderad och bearbetad för att bättre passa dagens förhållanden.

Rapporten innehåller dels en bearbetad detaljerad gränsdragningslista (bland annat utökad med Aff-koder), och dels en förenklad version för användning i ”vardagen”.

Listorna ger förslag till gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighets- och verksamhetsområdet, som sedan kan anpassas till respektive landsting unika situation. Rapporten är resultatet av ett projekt som initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för landstingens fastigheter.

Senaste versionen av Gränsdragningslista för kommuner och regioner gavs ut 2021-06-17.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.