Publicerad 3 juli 2019

Handbok i Riksfärdtjänst

För att tydliggöra vad lag om riksfärdtjänst innebär har Svenska Färdtjänstföreningen tagit fram denna handbok som nu utkommer i en helt ny omarbetad upplaga.

Åtgärder har genomförts inom kollektivtrafiken för att så många som möjligt ska kunna resa med allmänna kommunikationer. Detta har minskat behovet av riksfärdtjänst, men ställer paradoxalt nog samtidigt ökade krav på handläggare av riksfärdtjänst att bedöma när en person med funktionsnedsättning har behov av att resa på särskilt sätt – med ökade färdkostnader som följd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.