Publicerad 5 juli 2019

Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Den här kortare versionen av Handbok för öppna jämförelser socialtjänst ger ett sammanfattande stöd i att förstå de bakomliggande orsakerna till resultaten i Öppna jämförelser, men även i tolkningen av andra nyckeltal.

n bra analys bidrar till ett bra underlag för prioritering av rätt åtgärder för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Kortversionen av handboken kan kompletteras med mallar som hjälper till att skapa en struktur och ger stöd i analysarbetet.

Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst Pdf, 667 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.