Publicerad 25 november 2020

Handbok för gymnasie­antagning 2021-2022

Bestämmelser samt kommentarer om mottagande och antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Handbok för gymnasieantagning är ett stöd till de som arbetar med och ansvarar för mottagande och antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, samt relaterade frågor såsom interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudmän. Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser enligt lag, förordning och föreskrifter samt kommentarer om hur dessa bör förstås och tillämpas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.